570-807-002
TECHNIK ELEKTRYK ELE.05.
Kwalifikacyjny kurs zawodowy:
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest kursem prowadzonym według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.  
W kwalifikacyjnym kursie zawodowym może uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada kwalifikację ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

Aktualnosc1

Cykl kształcenia: 8-10 miesięcy
Forma kształcenia: zaoczna (zajęcia w soboty i niedziele)

Po ukończeniu kursu, uczestnik przystępuje do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie konkretnej kwalifikacji w zawodzie. Potwierdzeniem tego będzie świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Kurs rozpocznie się po zebraniu wymaganej liczby uczestników.

UWAGA! Kandydaci, którzy uczestniczyli w dowolnym kursie organizowanym przez Centrum w ramach projektu unijnego składają wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie. Kandydaci, którzy nie uczestniczyli w naszych kursach składają komplet dokumentów.

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

DOKUMENTY:

  1. REGULAMIN PROJEKTU – drukować w kolorze
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – drukować w kolorze
  3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – drukować w kolorze
  4. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU – drukować w kolorze
  5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
  6. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
  7. 2 zdjęcia
  8. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  9. Oryginał dokumentu potwierdzającego kwalifikację ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support