570-807-002
ckziu@policki.pl
WÓZKI WIDŁOWE (kurs bezpłatny)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z  osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji UDT.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 1. Posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.
 2. Jest pełnoletnia (ukończone 18 lat).

Program szkolenia:

Liczba godzin – 37

 1. Typy stosowanych wózków jezdnych – 2 godz.
 2. Budowa wózków jezdnych podnośnikowych – 4 godz.
 3. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy – 4 godz.
 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa – 5 godz.
 5. Wiadomości z zakresu BHP – 5 godz.
 6. Wiadomości o dozorze technicznym – 2 godz.
 7. Praktyczna nauka jazdy wózkiem widłowym – 10 godz
 8. Bezpieczna wymiana i obsługa butli gazowych – 3 godz
 9. Egzamin – 2 godz

Szkolenie winno zakończyć się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652).
 2. Zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych  oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008).

Aktualnosc1

Kursy realizowane w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

DOKUMENTY:

 1. REGULAMIN PROJEKTU – drukować w kolorze
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – drukować w kolorze
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – drukować w kolorze
 4. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU – drukować w kolorze
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support