CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

LO nr 3 dla Dorosłych – Egzaminy

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 zmianie ulega forma przeprowadzenia egzaminów semestralnych w LO nr 3 dla Dorosłych.

Egzaminy odbędą się wyłącznie w formie pisemnej zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zasady organizacji egzaminów zostaną Państwu przekazane w najbliższym czasie.