CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Nauczanie zdalne w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 dla Dorosłych

Drodzy słuchacze,

1. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 24.10.2020 do 8.11.2020 zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w szkole. Lekcje będą odbywały się w formie zdalnej.

2. Komunikacja pomiędzy słuchaczami a  nauczycielami odbywać się będzie zasadniczo poprzez platformę Microsoft Teams.

3. Słuchacz winien być dostępny online w godzinach swoich zajęć dydaktycznych wg. obowiązującego planu zajęć.

4. W przypadku braku możliwości zalogowania do Microsoft Teams proszę o kontakt na adres ckziu@policki.pl.

7. Proszę obserwować stronę www.ckziupolice.pl

Marek Jankowski
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego