570-807-002
ckziu@policki.pl
OPERATOR PODESTÓW (kurs bezpłatny)

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych przejezdnych . Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: typów maszyn, budowy urządzeń, konserwacji oraz bezpieczeństwa przy obsłudze. Szkolenie zakończone jest egzaminem UDT i uzyskaniem kwalifikacji.

 

Aktualnosc1

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

 1. Posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.
 2. Jest pełnoletnia (ukończone 18 lat).

Program szkolenia:

Liczba godzin – 40

 1. Przepisy prawne dotyczące UDT, obsługi urządzeń- 2
 2. Budowa oraz eksploatacja urządzeń- 8 godz.
 3. Obowiązki operatora podestów ruchomych – 8 godz
 4. Konserwacja – 8 godz.
 5. BHP przy obsłudze podestów ruchomych – 2 godz.
 6. Zajęcia praktyczne – 10 godz.
 7. Egzamin – 2 godz.

Szkolenie winno zakończyć się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2019 poz. 652);
 2. Zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie   sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu   przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1008).

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

DOKUMENTY:

 1. REGULAMIN PROJEKTU – drukować w kolorze
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – drukować w kolorze
 3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU – drukować w kolorze
 4. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU – drukować w kolorze
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
Zgłoś chęć udziału w kursie!
Formularz zapisu

  Napisz do nas.


  Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support