CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy w dziale płac. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną  za zakresu sporządzania  listy plac i rozliczenia czasu pracy, naliczania wynagrodzeń, naliczania zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich. Po ukończeniu szkolenia słuchacze powinni też sprawnie obsługiwać program komputerowy „COMARCH OPTIMA do obsługi zagadnień płacowych w zakresie naliczania wynagrodzeń”. Uczestnik na koniec kursu podchodzi do egzaminu i uzyskuje certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do certyfikowania lub osobę z akredytacją ICS.

 

Kurs jest kierowany do osób, które:

 1. Mają co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana);
 2. Chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

Program szkolenia:

Liczba godzin – 56

 1. Czas pracy – 14 godz.
 2. Wynagrodzenia – 7 godz.
 3. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego i dokumentacja – 7 godz.
 4. Składki ZUS – podstawa wymiaru składek – 5 godz.
 5. Zajęcia praktyczne – 21 godz.
 6. Egzamin – 2 godz.

Szkolenie kończy się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (U. 2019 poz. 652);
 2. w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną uczestnik kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do pracy na stanowisku „ Specjalisty ds. wynagrodzeń”.

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)
 2. Regulamin Projektu (drukować w kolorze)
 3. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 6. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)