CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Kod kwalifikacji w ZRK: 4C211900009

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie grafiki komputerowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 12.12.2018 r., poz. 1214).

Powszechna cyfryzacja i przenoszenie większości usług do Internetu sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT stale rośnie. Jedną z najważniejszych kwalifikacji związanych z tą branżą jest projektowanie grafiki komputerowej. Według raportu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projektanci grafiki komputerowej to jedna z najbardziej poszukiwanych i zarazem rozwojowych kategorii, w której w najbliższych latach będzie przybywało miejsc pracy.

Kwalifikacja „Projektowanie grafiki komputerowej” skierowana jest do osób, które hobbistycznie zajmują się projektowaniem grafiki komputerowej i chciałyby potwierdzić swoje kompetencje, specjalistów ds. marketingu, public relations, mediów społecznościowych, informatyków, którzy zajmują się tworzeniem zawartości witryn internetowych mediów społecznościowych, a także osób zajmujących się tworzeniem blogów internetowych. Ponadto kwalifikacja adresowana jest do webdeweloperów, administratorów stron i serwisów WWW, fotografów, redaktorów, dziennikarzy, reporterów, grafików komputerowych, którzy chcieliby rozszerzyć swoje kompetencje o projektowanie grafiki komputerowej, osób z wykształceniem plastycznym i absolwentów studiów artystycznych, osób, które chciałyby świadczyć pracę zdalną oraz wszystkich zainteresowanych projektowaniem grafiki komputerowej

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu projektowania grafiki komputerowej:

  • jest przygotowany do samodzielnego wykonania projektu graficznego z przeznaczeniem do publikacji elektronicznej lub w formie druku,
  • na podstawie wymagań zleceniodawcy proponuje rozwiązania dotyczące treści i formy projektu graficznego,
  • pozyskuje materiały graficzne i tekstowe od klienta oraz korzysta z materiałów graficznych dostępnych na rynku, zgodnie z zasadami praw autorskich,
  • tworzy projekty graficzne i przygotowuje je do publikacji elektronicznej lub w formie druku,
  • w trakcie wykonywania zadań zawodowych uwzględnia potrzeby i preferencje klientów albo pracodawców i zleceniodawcy, przygotowując projekty zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami technicznymi.

Certyfikat wydawany jest bezterminowo.