CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku menadżera. Słuchacze nabywają kompleksową wiedzę z zakresu m.in.: kierowania zespołem pracowników, motywowania pracowników, budowania zaangażowana wśród pracowników oraz komunikacji i współpracy zespołowej. Uczestnik na koniec kursu podchodzi do egzaminu i uzyskuje certyfikat wystawiony przez instytucję uprawnioną do certyfikowania lub osobę z akredytacją ICS.

 

Kurs jest kierowany do osób, które:

 1. Mają co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest wymagana);
 2. Chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

Program szkolenia:

Liczba godzin – 48

 1. Strategiczne zarządzanie zespołem ludzkim – 3 godz.
 2. Motywowanie pracowników – 6 godz.
 3. Budowanie zaangażowania wśród pracowników – 6
 4. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów – 7 godz.
 5. Efektywna komunikacja i współpraca w zespole – 7 godz.
 6. Asertywność, pewność siebie i poczucie własnej wartości – 6 godz.
 7. Organizacja czasu pracy a zarządzanie- 6 godz.
 8. Zarządzanie stresem i emocjami w pracy- 5 godz.
 9. Egzamin – 2 godz.

Szkolenie kończy się wydaniem Uczestnikom:

 1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (U. 2019 poz. 652);
 2. w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne certyfikat uprawniające do pracy na stanowisku menadżera.

Kurs realizowany w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)
 2. Regulamin Projektu (drukować w kolorze)
 3. Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)
 5. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej
 6. Oryginał świadectwa ukończonej szkoły średniej (matura nie jest wymagana)