CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W POLICACH

Uczestnikiem szkoleń może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją i dozorem:

  • G1 (elektryczne) -urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  • G2 (energetyczne) – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
  • G3 (gazowe) – urządzenia, instalacje i sieci gazowe, wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończony 18 rok życia na dzień przystąpienia do szkolenia,
  • wykształcenie minimum podstawowe.

 

Cele i korzyści szkolenia:

Celem szkoleń jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D)

 

Kursy realizowane w ramach projektu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

 

REGULAMIN PROJEKTU (drukować w kolorze)

Formularz rekrutacyjny (drukować w kolorze)

Oświadczenie zgody Słuchacza na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie uczestnika projektu (drukować w kolorze)

Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na szkolenie prowadzone w formie zdalnej

 Uwaga! Ważność uprawnień ma ograniczony termin obowiązywania – wynosi 5 lat.

Po tym czasie należy je odnowić.